Innovationsdagarna 5-6 nov 2019

Seminarier, case och presentation av de möjligheter som finns i RISE testbäddar

Mässa 6-8 okt 2020

Missa inte nästa års mässa, livsmedelsindustrins namnkunniga leverantörer presenterar innovativa lösningar.

Tillsammans för en hållbar livsmedelsindustri

Nordic Food Industry

Från livsmedelsindustrins leverantörer noterar vi ett mycket stort intresse för en livsmedelsteknisk fackmässa med ett särskilt fokus på industri, ny teknik, tekniska innovationer, produktion och förädling. För att bemöta marknadens stora intresse genomförs därför mässan Nordic Food Industry parallellt med Scanautomatic och ProcessTeknik, 6-8 oktober 2020 på Svenska Mässan. Mässorna samlar fler än 300 internationella leverantörer som med sina lösningar säkerställt att stora delar av svensk industri ligger i framkant och i världsklass.

Läs mer om Scanautomatic Läs mer om ProcessTeknik

Innovationsdagar

Program

5-6 nov 2019

Fokusområden

Innovationsdagar

Anmälan

Medverka som utställare

Ställ ut

Innovationsdagar 2019

Redan 2019 arrangerar vi Innovationsdagarna på Svenska Mässan och hos RISE, den 5-6 november. Under dessa dagar presenterar vi seminarier som lyfter konkreta case med fokus på ny teknik som stärker svensk livsmedelsindustri. Parter som samverkar i programmet är RISE, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsföreningen, Tillväxtverket, Vinnova, Sweden Food Arena samt leverantörer som kommer att visa upp konkreta case tillsammans med kund.

Keynote Speakers på Innovationsdagarna

MARIE GIDLUND
Verksamhetsledare
Sweden Food Arena

TOMAS LAGERBERG
Global Technology Manager
ABB

VI NGUYEN
Business Designer/Senior Adviser digital transformation and innovation
ÅF

MICHAEL BOGDANSKI
VD
Micvac AB

CHARLOTTE EKLUND-JONSSON
Sektionschef Innovation & Företagsutveckling,
RISE

Gränsöverskridande mötesplats för att stärka livsmedelsindustrin

I oktober 2020 samlas företrädare för alla näringar inom livsmedelsindustrin med särskilt fokus på produktions- och förädlingsprocesser. Syftet är att staka ut riktlinjerna inför livsmedelsstrategins mål och vision 2030.
Ambitionen är att öka konkurrenskraften för Sveriges många livsmedelsföretagare, liksom att förtydliga utmaningar och möjligheter att stärka vår samlade livsmedelsindustri såväl lokalt som på en global marknad.
Initiativtagare till Nordic Food Industry är Svenska Mässan tillsammans med branschaktörer genom hela livsmedelsförädlingskedjan.

Tillväxt och innovation

Nordic Food Industry vill tillsammans med livsmedelsindustrins aktörer medverka till att öka enskilda företags och därigenom branschens tillväxt, innovations- och konkurrenskraft. På Nordic Food Industry möts företrädare från näringsliv, forskning, akademi och politik.

Case över gränser

Tillverkare, leverantörer, organisationer och akademi är inbjudna att presentera ny teknik, nya material och nya innovativa lösningar, produkter och tjänster för en hållbar livsmedelsindustri.

Omvärldskompetens

Nordic Food Industry erbjuder alla som arbetar med livsmedelsförädling ett unikt tillfälle att uppdatera sig om senaste tekniken, finna lösningar på egna utmaningar och diskutera nya samarbeten inom livsmedelsindustrin. Här ges möjlighet till dialog i en kreativ och affärsskapande miljö.

 

Samling för omställning

Näringarna inom livsmedelsindustrin är påverkade av paradigmskiftet att gå från linjär produktion till cirkulära modeller. Förändringen kräver nya kompetenser som går på tvärs. Men för att förändringen verkligen ska hända behöver många sidor mötas, i nya cirklar och utifrån andra perspektiv. Kanske inte allra mest för att tänka nytt, utan för att få ännu bättre utväxling av de många lösningar som redan finns.

 

 

Innovationsröster

RISE

”Nordens livsmedelsbransch behöver en mötesplats att ta sikte på framtiden från. En kreativ arena där man träffas, lyssnar och lär från varandra och kan hitta lösningar på egna och gemensamma frågor. Vi tror att Nordic Food Industry har stor potential att vara en sådan mötesplats!”

Charlotte Eklund-Jonsson, Chef för Innovations- och företagsutveckling, RISE Jordbruk och Livsmedel

Unilever

”Livsmedelsindustrins största utmaning: Att göra en totalanalys i hållbarhetsarbetet från jordbruk till konsumtion. Vi måste ta ansvar utifrån ett långsiktigt perspektiv utan att bli populistiska eller fastna i trender för stunden.”

Alexander Throne-Holst, Nordic Executive Director, Unilever Food Solutions

Valio

”Livsmedelsindustrin behöver gå samman för att hitta lösningar för att minska företagens miljöpåverkan. Ett sätt kan vara att bättre fånga upp koldioxiden från atmosfären. Att skapa effektivare kolsänkor, tex genom att variera det man odlar samt förlänga växtsäsongen, är en del i vårt arbete för att bli  koldioxidneutrala till år 2035.”

Anette Björnlund, Media och kommunikationschef, Valio Sverige AB

Sveriges bagare och konditorer

”Kretsloppet för brödreturer från bageriindustrin ger nya produkter som jäst och etanol.”

Martin Lundell, VD Sveriges bagare & konditorer

ÅF

”Allt kan digitaliseras men utmaningen är att lösningen vi levererar används och därmed ger värde för kunden. En annan utmaning för oss som leverantör till livsmedelsindustrin är de utökade kraven på hållbara förpackningslösningar t.ex. med krav på lägre plastinnehåll och minskad klimatpåverkan. Trender och förändrade stilar kräver flexiblare fabriker där nya proteinkällor växer i popularitet jämte traditionella.”

Katrin Hedvall, Business Unit Manager Food & Pharma, ÅF

Viking Malt

” Vi behöver säkerställa lång hållbarhet, minskat klimatavtryck samtidigt som vi säkerställer en jämn, reproducerbar kvalitet hela vägen från råvara till färdig brygd.”

Daniel Eriksson, Sales Manager Craft Business, Viking Malt AB

Fria Bröd

”Vi måste minska plastinnehållet i förpackningar och överlag hitta smarta förpackningar som minskar miljöpåverkan genom hela produktions- och återvinningskedjan.”

Kristian Medailleu, Marknadschef, Fria Bröd AB

ALLT

UNDER ETT TAK

Svenska Mässan & Gothia Towers inrymmer hotell, restauranger, mötesrum och alla resurser du behöver.

PLANERA EN LYCKAD

KONFERENS

Vi skapar möten där det finns något extra i luften. Där stämningen är avslappnad, men ändå laddad och koncentrerad.

UPPTÄCK VÅRA

HOTELLRUM

Från prisvärd komfort till internationell lyxklass.

UPPTÄCK VÅRA

RESTAURANGER

På Gothia Towers har vi flera mycket populära restauranger.