Mässa 6-8 okt 2020

Missa inte nästa års mässa, livsmedelsindustrins namnkunniga leverantörer presenterar innovativa lösningar.

Tillsammans för en hållbar livsmedelsindustri

Nordic Food Industry

Från livsmedelsindustrins leverantörer noterar vi ett mycket stort intresse för en livsmedelsteknisk fackmässa med ett särskilt fokus på industri, ny teknik, tekniska innovationer, produktion och förädling. För att bemöta marknadens stora intresse genomförs därför mässan Nordic Food Industry parallellt med Scanautomatic och ProcessTeknik, 6-8 oktober 2020 på Svenska Mässan. Mässorna samlar fler än 300 internationella leverantörer som med sina lösningar säkerställt att stora delar av svensk industri ligger i framkant och i världsklass.

Läs mer om Scanautomatic Läs mer om ProcessTeknik

Inga resultat

Vi måste lämna stuprörstänket

19 december / 2019

Livsmedelssektorn är en spännande bransch där väldigt mycket är ogjort. En undersökning av konsultföretaget Roland Berger från 2018 visar att när det gäller innovation i allmänhet ligger Sverige oftast i topp, men inom livsmedel kommer vi först på en 14:e plats. Det betyder att sektorn är en oslipad diamant med en enorm potential för att utvecklas till landets nya tillväxtnäring. Vi har stora mark...

Läs vidare

Bilder

Bilder från Innovationsdagarna 2019

Fokusområden

Medverka som utställare

Ställ ut

Gränsöverskridande mötesplats för att stärka livsmedelsindustrin

I oktober 2020 samlas företrädare för alla näringar inom livsmedelsindustrin med särskilt fokus på produktions- och förädlingsprocesser. Syftet är att staka ut riktlinjerna inför livsmedelsstrategins mål och vision 2030.
Ambitionen är att öka konkurrenskraften för Sveriges många livsmedelsföretagare, liksom att förtydliga utmaningar och möjligheter att stärka vår samlade livsmedelsindustri såväl lokalt som på en global marknad.
Initiativtagare till Nordic Food Industry är Svenska Mässan tillsammans med branschaktörer genom hela livsmedelsförädlingskedjan.

Tillväxt och innovation

Nordic Food Industry vill tillsammans med livsmedelsindustrins aktörer medverka till att öka enskilda företags och därigenom branschens tillväxt, innovations- och konkurrenskraft. På Nordic Food Industry möts företrädare från näringsliv, forskning, akademi och politik.

Case över gränser

Tillverkare, leverantörer, organisationer och akademi är inbjudna att presentera ny teknik, nya material och nya innovativa lösningar, produkter och tjänster för en hållbar livsmedelsindustri.

Omvärldskompetens

Nordic Food Industry erbjuder alla som arbetar med livsmedelsförädling ett unikt tillfälle att uppdatera sig om senaste tekniken, finna lösningar på egna utmaningar och diskutera nya samarbeten inom livsmedelsindustrin. Här ges möjlighet till dialog i en kreativ och affärsskapande miljö.

 

Samling för omställning

Näringarna inom livsmedelsindustrin är påverkade av paradigmskiftet att gå från linjär produktion till cirkulära modeller. Förändringen kräver nya kompetenser som går på tvärs. Men för att förändringen verkligen ska hända behöver många sidor mötas, i nya cirklar och utifrån andra perspektiv. Kanske inte allra mest för att tänka nytt, utan för att få ännu bättre utväxling av de många lösningar som redan finns.

 

 

ALLT

UNDER ETT TAK

Svenska Mässan & Gothia Towers inrymmer hotell, restauranger, mötesrum och alla resurser du behöver.

PLANERA EN LYCKAD

KONFERENS

Vi skapar möten där det finns något extra i luften. Där stämningen är avslappnad, men ändå laddad och koncentrerad.

UPPTÄCK VÅRA

HOTELLRUM

Från prisvärd komfort till internationell lyxklass.

UPPTÄCK VÅRA

RESTAURANGER

På Gothia Towers har vi flera mycket populära restauranger.