Nordic Food Industry

2024 kommer Nordic Food Industry vara en integrerad del av Processteknik - mötesplatsen för framtidens processindustri. Denna förändring innebär att utställare och besökare får tillgång till en ännu större arena för nätverkande, kunskapsutbyte och affärsmöjligheter.

På Nordic Food Industry samlas alla branscher inom livsmedelsindustrin med särskilt fokus på hållbara produktions- och förädlingsprocesser. Ambitionen är att öka konkurrenskraften för Sveriges många livsmedelsföretagare genom att staka ut riktlinjerna för en kraftsamling med sikte på 2030. Målet är att förtydliga utmaningar och möjligheter för att stärka vår samlade livsmedelsindustri såväl lokalt som på en global marknad. Nordic Food Industry är en del av Processteknik – mötesplatsen för framtidens processindustri.