Tillsammans för en hållbar livsmedelsindustri

Innovationsdagarna 5-6 nov 2019

Seminarier, case och presentation av de möjligheter som finns i RISE testbäddar

Keynote Speakers 2019

Mässa 6-8 okt 2020

Missa inte nästa års mässa, livsmedelsindustrins namnkunniga leverantörer presenterar innovativa lösningar.

 

Nordic Food Industry - Mässa 2020

Från livsmedelsindustrins leverantörer noterar vi ett mycket stort intresse för en livsmedelsteknisk fackmässa med ett särskilt fokus på industri, ny teknik, tekniska innovationer, produktion och förädling. För att bemöta utställarnas önskemål och marknadens stora intresse genomförs därför mässan Nordic Food Industry parallellt med Scanautomatic och ProcessTeknik, 6-8 oktober 2020 på Svenska Mässan. Mässorna ProcessTeknik och Scanautomatic samlar fler än 300 internationella leverantörer som med sina lösningar säkerställt att stora delar av svensk industri ligger i framkant och i världsklass. En öververvägande del av dessa leverantörer har även tekniker och lösningar för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion.

 

För mer information kontakta:

Försäljning, Carmen Brüning | carmen.bruning@svenskamassan.se | +46 (0)31 708 80 92

Försäljning, Pernilla Sandberg | pernilla.sandberg@svenskamassan.se | +46 (0)31 708 82 39

Medverka enkelt och bekvämt
– boka monterpaket 2020!

Att medverka på Nordic Food Industry är smidigt och enkelt. Vår ambition är att du skall kunna fokusera på att bygga relationer, utöka kontaktytor, presentera dina produkter/tjänster och göra affärer. Allt det praktiska löser vi!

 

Innehåll monterpaket:

  • Monterbyggnation
  • Vita väggar i trä*
  • Ljustross för bästa belysning i montern
  • Informationsdisk med låsbar förvaring
  • Ståbord och 3 st barstolar
  • Grafitgrå matta
  • Eluttag 240V 10A

* Vägg kan kompletteras med heltäckande vepa på vägg för att förstärka ert budskap och/eller profilera ert varumärke.

Boka här »

Gränsöverskridande mötesplats för att stärka livsmedelsindustrin

I oktober 2020 samlas företrädare för alla näringar inom livsmedelsindustrin med särskilt fokus på produktions- och förädlingsprocesser. Syftet är att staka ut riktlinjerna inför livsmedelsstrategins mål och vision 2030.
Ambitionen är att öka konkurrenskraften för Sveriges många livsmedelsföretagare, liksom att förtydliga utmaningar och möjligheter att stärka vår samlade livsmedelsindustri såväl lokalt som på en global marknad.
Initiativtagare till Nordic Food Industry är Svenska Mässan tillsammans med branschaktörer genom hela livsmedelsförädlingskedjan.

Tillväxt och innovation

Nordic Food Industry vill tillsammans med livsmedelsindustrins aktörer medverka till att öka enskilda företags och därigenom branschens tillväxt, innovations- och konkurrenskraft. På Nordic Food Industry möts företrädare från näringsliv, forskning, akademi och politik.

Case över gränser

Tillverkare, leverantörer, organisationer och akademi är inbjudna att presentera ny teknik, nya material och nya innovativa lösningar, produkter och tjänster för en hållbar livsmedelsindustri.

Omvärldskompetens

Nordic Food Industry erbjuder alla som arbetar med livsmedelsförädling ett unikt tillfälle att uppdatera sig om senaste tekniken, finna lösningar på egna utmaningar och diskutera nya samarbeten inom livsmedelsindustrin. Här ges möjlighet till dialog i en kreativ och affärsskapande miljö.

 

Samling för omställning

Näringarna inom livsmedelsindustrin är påverkade av paradigmskiftet att gå från linjär produktion till cirkulära modeller. Förändringen kräver nya kompetenser som går på tvärs. Men för att förändringen verkligen ska hända behöver många sidor mötas, i nya cirklar och utifrån andra perspektiv. Kanske inte allra mest för att tänka nytt, utan för att få ännu bättre utväxling av de många lösningar som redan finns.

Deltagande näringar

Bageri- och mjölindustri

Slakterier och köttvaruindustri

Dryckesvaruindustri

Frukt-, bär- och grönsaksindustri

Olje- och fettvaruindustri

Fiskberedningsindustri

Mejeri- och glassindustrin

Kvarnprodukt- och stärkelseindustri

Övrig livsmedelsindustri

Prioriterade produktområden

Ingredienser/tillsatser

Komponenter, utrustning, tillbehör

Processteknik

Fyllnings- och förpackningsteknik

Förpackningsmaterial, förpackningar, förpackningshjälpmedel

Automation, databehandling, kontroll- och reglerteknik

Säkerhet, analys, kvalitetshantering

Driftsmaterial, miljöteknik, bioteknik

Underhåll och service

Hygien och rengöring

Kyl- och luftkonditioneringsteknik

Kvalitetssäkring/certifiering/spårbarhet

Återanvändning/återvinning

Förlag

Besökare

FoU

Kvalitetschefer

Hållbarhetschefer

Produktionschefer

Produktchefer

Förpackningsansvarig/-utvecklare

Inköpare

Tekniska chefer

Produktionstekniker

Underhållschefer

Logistikchefer

Livsmedelstekniker

Integratörer/maskinbyggare

Konsulter/Konstruktörer

 

Fokusområden för en hållbar livsmedelsindustri

digi

Digitalisering och automatisering

Ökad digitalisering och smarta automationslösningar kan optimera varuflöden och skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft. Nya affärsmodeller och startups utvecklar sektorn och har en viktig roll för ökad hållbarhet, effektivitet och kundnytta. Här presenteras konkreta lösningar, projekt, kompetenspooler samt forskning och utveckling kring digitalisering och automationsprocesser för livsmedelsindustrin.

process

Produkt- och processutveckling

Sensoriken får allt större betydelse. Näringsämnen och smaker måste bevaras genom alla processled på ett högkvalitativt och resurseffektivt sätt. Hur påverkar olika beståndsdelar varandra vid tillverkningsprocessen, lagring och under transport? Hur kan man nyttja biprodukter som ett mervärde i förädlingsprocessen? Här presenteras ingredienser/tillsatser, tekniker för säkerhet, analys, kvalitetshantering, certifiering, spårbarhet samt senaste teknikutvecklingen för process, förpackning, distribution och lagring.

packaging

Smarta förpackningslösningar
och resurseffektiva fyllningstekniker

Förpackningstekniker, förpackningsmaterial och förpackningshjälpmedel har en stor inverkan både på ekonomi och klimat. Och att använda rätt fyllningsteknik kan i högsta grad påverka effektiviteten och skapa en resurseffektiv värdekedja. Outnyttjat utrymme i förpackningar leder till onödiga logistikkostnader, driver svinn och orsakar större miljöbelastning.
Smart förpackningsdesign innebär minskat svinn och minskade koldioxidutsläpp i distributionsledet. På Nordic Food Industry visas lösningar för att öka återvinningsgrad och resurseffektivitet, med många exempel på hur dåliga förpackningar kan ersättas med attraktiva, klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar i smarta material.

 

Frågeställningarna som behöver svar:

Vad krävs för att Sverige skall bli en av världens främsta livsmedelsproducenter?

Hur påverkar den snabba teknikutvecklingen konkurrenskraften?

Var går brytpunkten för att satsa på ny alternativt konventionell teknik?

Hur kan svensk livsmedelsindustri nyttja och följa med i digitaliseringens och automationens trender för ökad produktionseffektivitet?

Hur når man en hållbar produktion med ökad produktivitet och kostnadsbesparingar?

Hur kan förädlingsgraden inom livsmedelsindustrin ökas?

Hur kan vi minska spillet av råvaror och bättre tillvarata biprodukter?

Hur energieffektiviserar vi våra produktionsanläggningar bäst?

Hur kan vi öka graden av fossilfri produktion?

Hur utvecklar vi smarta och hållbara förpackningslösningar som bidrar till mindre avfallsmängder och minskat matsvinn?

Vad krävs för att minska utsläpp från våra transporter?

Hur får vi till en hållbar logistik, ökad fyllnadsgrad, fler energieffektiva och miljövänliga fordon, miljöanpassade bränslen och körsätt?

Varför ställa ut?

* Stärka ert varumärke

* Hitta nya affärsmöjligheter

* Träffa kunder i en aktiv köpprocess

* Lansera och visa era produkter och lösningar live

* Gör fler affärer på färre dagar!

 

Innovationsröster

RISE

”Nordens livsmedelsbransch behöver en mötesplats att ta sikte på framtiden från. En kreativ arena där man träffas, lyssnar och lär från varandra och kan hitta lösningar på egna och gemensamma frågor. Vi tror att Nordic Food Industry har stor potential att vara en sådan mötesplats!” Charlotte Eklund-Jonsson, Chef för Innovations- och företagsutveckling, RISE Jordbruk och Livsmedel

Unilever Food Solutions

”Livsmedelsindustrins största utmaning: Att göra en totalanalys i hållbarhetsarbetet från jordbruk till konsumtion. Vi måste ta ansvar utifrån ett långsiktigt perspektiv utan att bli populistiska eller fastna i trender för stunden.” Alexander Throne-Holst, Nordic Executive Director, Unilever Food Solutions

Valio Sverige AB

”Livsmedelsindustrin behöver gå samman för att hitta lösningar för att minska företagens miljöpåverkan. Ett sätt kan vara att bättre fånga upp koldioxiden från atmosfären. Att skapa effektivare kolsänkor, tex genom att variera det man odlar samt förlänga växtsäsongen, är en del i vårt arbete för att bli  koldioxidneutrala till år 2035.” Anette Björnlund, Media och kommunikationschef, Valio Sverige AB

Sveriges bagare & konditorer

”Kretsloppet för brödreturer från bageriindustrin ger nya produkter som jäst och etanol.” Martin Lundell, VD Sveriges bagare & konditorer

Utmaningarna är stora för livsmedelsindustrin, men möjligheterna ännu större – genom samverkan, utvecklingsvilja och smart omställning till framtida behov. Produktions- och förädlingskedjan behöver mötas såväl inom som mellan industrins näringar för att få mesta möjliga utväxling av nödvändiga satsningar och utvecklingsinitiativ. Det har efterfrågats en samlad mötesplats där näringsliv möter forskning och branschen som helhet kan dela insikter och provköra framtidsscenarion genom kreativa mötesformer, affärsutvecklande samtal och målstyrda aktiviteter.

ÅF

”Allt kan digitaliseras men utmaningen är att lösningen vi levererar används och därmed ger värde för kunden. En annan utmaning för oss som leverantör till livsmedelsindustrin är de utökade kraven på hållbara förpackningslösningar t.ex. med krav på lägre plastinnehåll och minskad klimatpåverkan. Trender och förändrade stilar kräver flexiblare fabriker där nya proteinkällor växer i popularitet jämte traditionella.” Katrin Hedvall, Business Unit Manager Food & Pharma, ÅF

Viking Malt

” Vi behöver säkerställa lång hållbarhet, minskat klimatavtryck samtidigt som vi säkerställer en jämn, reproducerbar kvalitet hela vägen från råvara till färdig brygd.” Daniel Eriksson, Sales Manager Craft Business, Viking Malt AB

Fria Bröd

”Vi måste minska plastinnehållet i förpackningar och överlag hitta smarta förpackningar som minskar miljöpåverkan genom hela produktions- och återvinningskedjan.” Kristian Medailleu, Marknadschef, Fria Bröd AB
ALLT

UNDER ETT TAK

Svenska Mässan & Gothia Towers inrymmer hotell, restauranger, mötesrum och alla resurser du behöver.

PLANERA EN LYCKAD

KONFERENS

Vi skapar möten där det finns något extra i luften. Där stämningen är avslappnad, men ändå laddad och koncentrerad.

UPPTÄCK VÅRA

HOTELLRUM

Från prisvärd komfort till internationell lyxklass.

UPPTÄCK VÅRA

RESTAURANGER

På Gothia Towers har vi flera mycket populära restauranger.

Påverkas du av utvecklingen för svensk livsmedelsindustri?

Säkra din medverkan på livsmedelsbranschens nya mötesplats redan idag.

Kontakta:

Carmen Brüning, Försäljning:
E-mail: carmen.bruning@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31 708 80 92
Mobil: +46 (0)708 80 80 08

Pernilla Sandberg, Försäljning:
E-mail: pernilla.sandberg@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31 708 82 39

Martin Claeson, Affärsansvarig:
E-mail: martin.claeson@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31 708 82 54
Mobil: +46 (0)701 61 07 10

Annika Persson, Affärsutvecklare
E-mail: annika.persson@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31 708 80 43
Mobil: +46 (0)733 81 81 44


International Sales

Danmark
Rud Jacobsson
KORF & Co
Bredgade 63,2
1260 – København K.
Tel: +45 70 20 20 06
Fax: +45 70 22 22 06
E-post: rud@korf.dk

Baltikum & Polen
Kjell Dehli
Scanexpo Baltic
Lasnamäe tn 22-65
EE-11413 Tallinn, Estonia
Tel: +372 6210062
E-post: kjell@scanexpo.com

Norge
Kjell Dehli
Scanexpo AS
Lilleströmveien 994
N-1912 Enebakk
Tel: +47 6492 7109
E-post: kjell@scanexpo.com
www.scanexpo.com