Fyra nya centrum för ett hållbart livsmedelssystem

Charlotte Eklund-JonssonBehovet att utveckla ett hållbart livsmedelssystem har funnits länge, och under Cororna-pandemin har fokus på livsmedelsindustrin blivit än mer tydlig. Helt plötsligt är det en bransch som är på allas läppar.

Ett bevis på att det verkligen är nu det händer, är de fyra centrumbildningar som beviljades medel från forskningsrådet Formas i november. Under fyra år lägger man närmare 200 miljoner kronor på fyra tvärvetenskapliga centrum där fokus är både hållbarhet och konkurrenskraft. De olika områdena är Blue food, Plant-based proteins, Food innovation enabling sustainable transition (FINEST) och SustAinimal – the future role of livestock.

RISE har en roll i samtliga centrum, men har huvudansvaret för FINEST, där fokus kommer att ligga på hur man kan lösa stora utmaningar tillsammans genom innovation i livsmedelsindustrins värdekedjor.

– Forskningen vi kommer att göra inom det här området handlar om att titta på vilka förutsättningar det finns för gemensam innovation och hur det i så fall kan gå till. Ett av studieobjekten är en testarena för produktutveckling där flera aktörer i värdekedjan kan arbeta tillsammans, säger Charlotte Eklund-Jonsson, forsknings- och affärsledare på RISE/Jordbruk och Livsmedel.

FINEST har redan dragit igång, och de parter som är med förutom RISE är Chalmers, Uppsala universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, LRF, Livsmedelsföretagen, Hushållningssällskapet, Mycorena, Lantmännen, Solina-Sweden, IKEA Food Service, Lyckeby Culinar, Skira, Axoundation, Boofood, Foodhills AB och ICA Sverige AB.