Sweden Food Arena möjliggör nya samarbeten på Nordic Food Industry

Marie Gidlund jobbar på Sweden Food Arena, Sveriges nationella arena för samverkan mellan livsmedelskedjans alla aktörer. Tillsammans med sin kollega Kerstin jobbar de för att bygga fler samarbeten kring innovation och forskning för att skapa en hållbar, innovativ och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Sweden Food Arena innehar en självklar plats på Nordic Food Industry där de, som en spindel i nätet, möjliggör sammankopplingar mellan både näringslivet och med forskningen och som kan leda till nya innovationssatsningar.

– Vi ser att vi behöver mötas i näringen. Ju mer vi jobbar med varandra i branschen och i värdekedjan, och även med andra branscher, desto mer innovation uppstår. Det är i mötet mellan kompetenser och erfarenheter det händer. Livsmedelsindustrin är redan idag en innovativ näring men vi behöver ännu fler innovationer med hög höjd som är nya för Sverige men framför allt nya för världen. Vi måste tänka stort tillsammans i möten med de andra kompetenserna och kunskapsområdena för att se nya möjligheter, säger Marie.

På agendan 2022

Marie ser stor potential i de krafter som finns i Sverige och siar om en ljus framtid för industrin.

– Vi har många fantastiska styrkor i Sverige som vi kan kapitalisera på, som mark, vatten och industriellt kunnande. Vi behöver ha ett exportfokus i vår innovation. För vi har en stor potential att växla upp och göra skillnad med god mat och dryck att exportera och därmed skapa tillväxt i hela livsmedelskedjan. Den här näringen kan bli en innovationsmotor i 20-talets ekonomi om vi tillvaratar de här chanserna och jobbar tillsammans. Jag ser också att fokus ökat betydligt med kriget och pandemin.

På Nordic Food Industry erbjuds livsmedelsindustrin en gemensam plattform att mötas på. Det är en komplex industri som inte liknar någon annan. På mässan 2022 kan du träffa Marie på vårt innovationstorg och ta del av de möjligheter som finns kring finansieringsstöd kopplat till forskning och innovationssatsningar.

– Jag ser fram emot att kunna vara med och koppla samman aktörer och hitta lösningar på de utmaningar som finns. Livsmedelsindustrin är så enormt viktigt och samtidigt så komplex. Det finns höga krav på kvalitet, färskhet, säkerhet, ursprung, innehåll och miljövänlighet för att bara nämna några exempel. Mässan är en mötesplats som stimulerar nya möten och nya idéer. Det finns också en viktig funktion som är att utmana näringen att föra in oväntade inslag som bryter den traditionella tanken, säger Marie.

“Vi behöver sluta tänka så traditionellt”

Den senaste tidens kriser har knappast gått obemärkta förbi för livsmedelsindustrin. Och trots utmaningarna i det ges även en tydlig indikation på vad som behöver förbättras.

– I Sverige behöver vi bli bättre på att hämta hem kunskap från andra länder och forskningen, sammanställa och sprida den till företagen. Och sedan se till att göra verkstad av det. Vi måste nämligen växla upp snabbare för att hänga med både vad gäller ökad konkurrens och ökad omställningstakt. Vi behöver även bli bättre på att arbeta med varandra i värdekedjan och andra branscher, och beställa kunskap från akademin. Till slut behöver vi sluta tänka så traditionellt. Innovation kommer oftast när folk från andra branscher kliver in i näringen, säger Marie.

Sweden Food Arena är tydliga med att med rätt förutsättningar har näringen en stor tillväxtpotential. Bland deras formulerade mål hittar vi:

  • Sverige i topp 3 i innovationsrankingar för livsmedelssektorn i Europa.
  • 50 nya svenska livsmedelsinnovationer som tillsammans omsätter 1 miljard euro.
  • Livsmedelssektorn bidrar till att skapa minst 50 000 nya jobb i Sverige.
  • Livsmedelssektorns exportandel ökar till 50 procent.

För att nå de målen har de även har tagit fram en innovations- och forskningsagenda som består av fem missioner (uppdrag) som beskriver inom vilka områden man efterfrågar ny kunskap och innovation. Dessa områden kopplar även an till FN:s klimatmål:

  • Världens attraktiva mat och dryck.
  • Konkurrenskraftig matinnovation.
  • Mat och dryck för ett hälsosammare liv.
  • En resurseffektiv livsmedelssektor.
  • Klimatneutral livsmedelsproduktion.

Deras arbete går nu ut på att samla företagen i värdekedjan och lyssna på vilka behov som finns inom olika prioriterade områden. Behoven sammanställs och presenteras för politiker och myndigheter som kan rikta satsningar och öka medel till näringen. Ovanstående missioner är behovsformulerade och skapar en riktning för de satsningar som Sweden Food Arena efterlyser.

Läs mer om Nordic Food Industry här.