En imponerande lineup på Nordic Food Industry 2022

Nordic Food Industry gör sin efterlängtade premiär på Svenska mässan 18-20 oktober 2022. Och det med besked. Under mässan befinner sig ett flertal välrenommerade och värdefulla aktörer på plats – och dem presenterar vi här!

Sweden Food Arena

Marie Gidlund, Sweden Food Arena

På Nordic Food Industry erbjuds livsmedelsindustrin en gemensam plattform att mötas på. På mässan 2022 kan du träffa Marie Gidlund och hennes kollegor från Sweden Food Arena på vårt innovationstorg och ta del av de möjligheter som finns kring finansieringsstöd kopplat till forskning och innovationssatsningar.

– Jag ser fram emot att kunna vara med och koppla samman aktörer och hitta lösningar på de utmaningar som finns. Livsmedelsindustrin är så enormt viktigt och samtidigt så komplex. Det finns höga krav på kvalitet, färskhet, säkerhet, ursprung, innehåll och miljövänlighet för att bara nämna några exempel. Mässan är en mötesplats som stimulerar nya möten och nya idéer. Det finns också en viktig funktion som är att utmana näringen att föra in oväntade inslag som bryter den traditionella tanken, säger Marie.

Business Sweden

Carl Norsten, Business Sweden.

Sveriges livsmedelsförsörjning har blivit en allt mer central fråga när det kommer till hållbarhet, självförsörjning, hur svenska bolag inom sektorn kan utvecklas och hitta affärsmöjligheter globalt samt hur vi kan attrahera investeringar till Sverige – något som Business Sweden arbetar mycket med. Business Sweden deltar på Nordic Food Industry för att dela med oss av sina erfarenheter från livsmedelssektorn och arbetet med svenska bolag i Sverige och på utlandsmarknader.

– Vi hoppas nå ut till fler svenska företag kring vilka möjligheter som finns på utlandsmarknader samt kring vilket stöd som Business Sweden kan erbjuda. Vi ser att det finns ett ökat intresse från utländskt håll kring det hållbarhetsarbete som svenska livsmedelsföretag är engagerade i med satsningar inom forskning och utveckling samt nya innovativa produkter och lösningar. Det är väldigt kul att se hur mycket som sker inom området i Sverige och vi ser att Business Sweden är länken mellan Sverige och omvärlden för att stärka branschen på kort och lång sikt. För en konkurrenskraftig bransch och säkrad livsmedelsförsörjning krävs ökad export och samarbete med internationella aktörer, i Sverige och globalt, berättar Carl Norsten.

Vinnova

Camilla Sjörs, Vinnova.

Det finns ett faktum som samlar såväl forskningen som livsmedelsindustrin i enighet – nämligen att matsystemet behöver transformeras. En aktör som visar sig bidragande och betydande i den processen är Vinnova.

Inom sitt område Hållbara matsystem utvecklar Vinnova en ny och långsiktig insats för att möta de system- och policyutmaningar som idag hindrar möjlig innovation och omställning på matområdet. Vinnova satsar även på framtidens växtbaserade vardagsmat genom att finansiera projekt som innoverar inom området. Camilla Sjörs befinner sig på Nordic Food Industry 18 oktober för träffa och stötta aktörer som vill innovera inom matsystemet.

– Jag ser mycket fram emot möjligheten att delta på Innovationstorget och få ha spontana samtal. Vi kommer även att ha en del slottar på scenen vilket känns spännande. Nordic Food Industry går hand i hand med våra mål och ambitioner för satsningen på framtidens växtbaserade vardagsmat, som handlar om att stärka svensk livsmedelsindustri som en förädlingsindustri, säger Camilla.

Almi

Heléne Öhrvall, Almi.

På Nordic Food Industry anordnar RISE Innovationstorget – en mötesplats för näringsliv, forskning, akademi och politik, med syfte att skapa gränsöverskridande samtal och möten som stimulerar innovationsarbetet för en hållbar livsmedelsindustri. Där kan du bland annat träffa Almi. Där tar de plats för att vara tillgängliga för alla som har frågor eller behöver hjälp av något slag. De kommer även att dyka upp på scenen och genomföra en intervju tillsammans med en kund.

– Jag hoppas att det kommer många besökare till mässan och att några av dem har nya spännande idéer som de vill prata om. För egen del så ser jag fram emot om att se vad som är på gång inom livsmedelsindustrin generellt och förhoppningsvis knyta nya kontakter. Det händer ju en hel del i branschen både när det gäller tekniska lösningar, utveckling av mer hållbara ingredienser m.m., säger Heléne Öhrvall.

Livsmedelsacceleratorn

Maria Holmkvist, Livsmedelsacceleratorn.

Livsmedelsindustrin består till 80% av småföretag. Deras roll inom industrin är enormt viktig. Livsmedelsacceleratorn, som kommer att delta i Nordic Food Industry, är en regional satsning för att stötta små och medelstora företag i Västra Götaland. Med VGR och RISE i ryggen är deras funktion att vara en oberoende kontaktskapare och lots för att boosta företag inom livsmedelsindustrin.

– Vi erbjuder små och medelstora livsmedelsföretag rådgivning, nätverk, mötesplatser, workshops i affärsmodellering, seminarium, partnersökning, finansiering och coachning för att hjälpa dem till nästa steg, utvecklas och växa. Därför är Nordic Food Industry rätt plats för oss att befinna oss på. Vi ser fram emot att ha möjlighet att träffa företag som befinner sig i en uppskalning och där vi kan hjälpa till som företagsutvecklare, säger Maria Holmkvist.

Läs mer om vad som händer på Nordic Food Industry.