Hållbar produktion på agendan när livsmedelsbranschen möts

Frågan kring att bli mer självförsörjande blir allt hetare inom industrin. Inte minst inom livsmedelsindustrin där stora omställningar nu görs, både för att öka sitt egenförsörjande men också för att agera mer hållbart. Atlas Copco Compressor, en av utställarna på Nordic Food Industry, utvecklar lösningar för att möta behovet av en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Atlas Copco Group är ett globalt industriföretag som utvecklar lösningar för att skapa varaktiga resultat genom ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Inom Atlas Copco Group finns Atlas Copco Compressor som arbetar med att utveckla energieffektiva lösningar. Bland annat genom energisnåla kompressorer. Johan Köhler har verkat i branschen i 22 år. Idag är han Business Line Manager for Industrial Air Division på Atlas Copco Compressor i både Sverige och på Island.

– Aktörer inom livsmedelsindustrin har andra behov idag än för bara några år sedan. Självförsörjande har varit på kartan länge men aktualiserats med hänsyn till oroligheter i världen. Även frågan om hållbarhet blir större och allt viktigare. För att möta behoven lägger vi otroligt mycket resurser på forskning. Där ligger vi i framkant, säger Johan Köhler.

“Sverige behöver bli mer självförsörjande inom livsmedel”

Atlas Copco Compressor tillverkar energieffektiva kompressorer och gasgeneratorer som kan användas i produktionen av livsmedel. Energieffektiviteten är ett led i att minska CO2-utsläpp. Men i takt med en dyrare el har energieffektivitet kommit att också bli en ekonomisk fråga.

– På Nordic Food Industry kommer vi att prata om hur man som livsmedelsföretag kan reducera sitt energibehov. Och i samband med det minska sitt CO2-avtryck. Även självförsörjande är högaktuellt i livsmedelsindustrin, särskilt med tanke på vad som händer i vår omvärld just nu. Sverige behöver bli mer självförsörjande inom livsmedel. Genom att själv kunna producera den kvävgas som används i livsmedelsproduktionen säkerställs tillverkningen, säger Johan.

På mässan kommer Atlas Copco Compressor att visa upp nya lösningar för hur man som aktör inom livsmedelsbranschen kan ställa om till en mer hållbar produktion. Och genom omställningen vara en del av det gemensamma krafttaget som behövs göras.

– Vi kommer att prata om nyheter som är släppta under året. Livsmedelsindustrin är fortfarande en verksamhet som förbrukar mycket energi. Kan vi konstant jobba med att reducera energiförbrukning blir det en ganska stor påverkan.

“Det finns alltid ett extra steg att gå”

Att arbeta mot en hållbar produktion i hela kedjan är inte endast en del i ledet av att minska sina klimatmässiga avtryck. Det handlar också om att möta konsumenternas behov som under de senaste åren förändrats alltmer. Det ställs högre krav på produktion såväl som själva livsmedlet.

– Det händer otroligt mycket inom livsmedelsindustrin. Vi pratar nya typer av livsmedel, sätt att minska klimatpåverkan och hur man faktiskt genomför de aktioner som krävs. Det finns ett behov av att mötas efter pandemin och jag förväntar mig att vi, och andra, hittar nya aktörer att samarbeta med.

– Min förhoppning är att besökare på mässan tar med sig att det alltid finns utrymme för förbättring. Att man är öppen för ny teknik och nya lösningar. Det finns alltid ett extra steg att gå. Och det steget är gynnsamt för alla, avslutar Johan.

Nordic Food Industry är mötesplatsen för framtidens livsmedelsindustri och äger rum på Svenska Mässan 18-20 oktober 2022. Läs mer om Nordic Food Industry här.