Vi tittar närmare på temat: Omställning och hållbara lösningar

Hela industrin befinner sig i en enorm omställning. Och livsmedelsindustrin är inget undantag. För att möta de enorma utmaningar som präglar livsmedelsindustrin krävs innovation och samverkan som driver utvecklingen framåt. I denna artikeln kastar vi ljus på ett av tre huvudteman på årets Nordic Food Industry: Omställning och hållbara lösningar.

Temaförklaring

Klimatfrågan är den mest avgörande frågan vi någonsin stått inför och en omställning mot en mer hållbar industri är helt central för att tackla de utmaningar vi står inför. Idag orsakar världens livsmedelsbransch stora problem där miljön betalar priset och klimatpåverkan är mycket stor.

Den svenska livsmedelsindustrin genomför just nu ett enormt arbete för att utveckla innovationer som driver omställningen mot ökad hållbarhet i hela kedjan. Men för att skynda på omställningen än mer krävs gränsöverskridande samarbeten och att ny forskning och innovationer implementeras i praktiken.

Innovation föds i gränsöverskridande samarbeten

Marie Gidlund är verksamhetsledare på Sweden Food Arena som är Sveriges nationella arena för samverkan mellan livsmedelskedjans alla aktörer.

– Vi har många fantastiska styrkor i Sverige som vi kan kapitalisera på, som mark, vatten och industriellt kunnande. Vi behöver ha ett exportfokus i vår innovation. För vi har en stor potential att växla upp och göra skillnad med god mat och dryck att exportera och därmed skapa tillväxt i hela livsmedelskedjan. För att öka omställningstakten behöver vi även bli bättre på att arbeta med varandra i värdekedjan och andra branscher, och beställa kunskap från akademin. Till slut behöver vi sluta tänka så traditionellt. Innovation kommer oftast när folk från andra branscher kliver in i näringen, säger Marie.

Förenade ansträngningar är en av nycklarna för en snabbare omställning mot en mer hållbar industri. Och i en omställning som måste gå fort gäller det att inte tänka för smått. Innovation föds när vi tänker stort och sinsemellan utbyter kunskap.

– Vi ser att vi behöver mötas i näringen. Ju mer vi jobbar med varandra i branschen och i värdekedjan, och även med andra branscher, desto mer innovation uppstår. Det är i mötet mellan kompetenser och erfarenheter det händer. Livsmedelsindustrin är redan idag en innovativ näring men vi behöver ännu fler innovationer med hög höjd som är nya för Sverige men framför allt nya för världen. Vi måste tänka stort tillsammans i möten med de andra kompetenserna och kunskapsområdena för att se nya möjligheter.

Hållbara lösningar är det som kommer driva omställningen framåt. Genom att samverka och ta fasta på ny forskning skapas förutsättningarna för en livsmedelsindustri där hållbarhet är givet.