Målgrupp och fokusområden

digi

Digitalisering och automatisering

Ökad digitalisering och smarta automationslösningar kan optimera varuflöden och skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft. Nya affärsmodeller och startups utvecklar sektorn och har en viktig roll för ökad hållbarhet, effektivitet och kundnytta. Här presenteras konkreta lösningar, projekt, kompetenspooler samt forskning och utveckling kring digitalisering och automationsprocesser för livsmedelsindustrin.

 

process

Produkt- och processutveckling

Sensoriken får allt större betydelse. Näringsämnen och smaker måste bevaras genom alla processled på ett högkvalitativt och resurseffektivt sätt. Hur påverkar olika beståndsdelar varandra vid tillverkningsprocessen, lagring och under transport? Hur kan man nyttja biprodukter som ett mervärde i förädlingsprocessen? Här presenteras ingredienser/tillsatser, tekniker för säkerhet, analys, kvalitetshantering, certifiering, spårbarhet samt senaste teknikutvecklingen för process, förpackning, distribution och lagring.

packaging

 

Smarta förpackningslösningar och resurseffektiva fyllningstekniker

Förpackningstekniker, förpackningsmaterial och förpackningshjälpmedel har en stor inverkan både på ekonomi och klimat. Och att använda rätt fyllningsteknik kan i högsta grad påverka effektiviteten och skapa en resurseffektiv värdekedja. Outnyttjat utrymme i förpackningar leder till onödiga logistikkostnader, driver svinn och orsakar större miljöbelastning.
Smart förpackningsdesign innebär minskat svinn och minskade koldioxidutsläpp i distributionsledet. På Nordic Food Industry visas lösningar för att öka återvinningsgrad och resurseffektivitet, med många exempel på hur dåliga förpackningar kan ersättas med attraktiva, klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar i smarta material.

 

Deltagande näringar

 • Bageri- och mjölindustri
 • Slakterier och köttvaruindustri
 • Dryckesvaruindustri
 • Frukt-, bär- och grönsaksindustri
 • Olje- och fettvaruindustri
 • Fiskberedningsindustri
 • Mejeri- och glassindustrin
 • Kvarnprodukt- och stärkelseindustri
 • Övrig livsmedelsindustri

Produktområden

 • Ingredienser/tillsatser
 • Komponenter, utrustning, tillbehör
 • Processteknik
 • Fyllnings- och förpackningsteknik
 • Förpackningsmaterial, förpackningar, förpackningshjälpmedel
 • Automation, databehandling, kontroll- och reglerteknik
 • Säkerhet, analys, kvalitetshantering
 • Driftsmaterial, miljöteknik, bioteknik
 • Underhåll och service
 • Hygien och rengöring
 • Kyl- och luftkonditioneringsteknik
 • Kvalitetssäkring/certifiering/spårbarhet
 • Återanvändning/återvinning
 • Förlag

Besökare

 • FoU
 • Kvalitetschefer
 • Hållbarhetschefer
 • Produktionschefer
 • Produktchefer
 • Förpackningsansvarig/-utvecklare
 • Inköpare
 • Tekniska chefer
 • Produktionstekniker
 • Underhållschefer
 • Logistikchefer
 • Livsmedelstekniker
 • Integratörer/maskinbyggare
 • Konsulter/Konstruktörer

Partners

Mediapartners