Målgrupp och fokusområden

Fokusområden för en hållbar livsmedelsindustri

digi

Digitalisering och automatisering

Ökad digitalisering och smarta automationslösningar kan optimera varuflöden och skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft. Nya affärsmodeller och startups utvecklar sektorn och har en viktig roll för ökad hållbarhet, effektivitet och kundnytta. Här presenteras konkreta lösningar, projekt, kompetenspooler samt forskning och utveckling kring digitalisering och automationsprocesser för livsmedelsindustrin.

process

Produkt- och processutveckling

Sensoriken får allt större betydelse. Näringsämnen och smaker måste bevaras genom alla processled på ett högkvalitativt och resurseffektivt sätt. Hur påverkar olika beståndsdelar varandra vid tillverkningsprocessen, lagring och under transport? Hur kan man nyttja biprodukter som ett mervärde i förädlingsprocessen? Här presenteras ingredienser/tillsatser, tekniker för säkerhet, analys, kvalitetshantering, certifiering, spårbarhet samt senaste teknikutvecklingen för process, förpackning, distribution och lagring.

packaging

Smarta förpackningslösningar
och resurseffektiva fyllningstekniker

Förpackningstekniker, förpackningsmaterial och förpackningshjälpmedel har en stor inverkan både på ekonomi och klimat. Och att använda rätt fyllningsteknik kan i högsta grad påverka effektiviteten och skapa en resurseffektiv värdekedja. Outnyttjat utrymme i förpackningar leder till onödiga logistikkostnader, driver svinn och orsakar större miljöbelastning.
Smart förpackningsdesign innebär minskat svinn och minskade koldioxidutsläpp i distributionsledet. På Nordic Food Industry visas lösningar för att öka återvinningsgrad och resurseffektivitet, med många exempel på hur dåliga förpackningar kan ersättas med attraktiva, klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar i smarta material.

Deltagande näringar

Bageri- och mjölindustri

Slakterier och köttvaruindustri

Dryckesvaruindustri

Frukt-, bär- och grönsaksindustri

Olje- och fettvaruindustri

Fiskberedningsindustri

Mejeri- och glassindustrin

Kvarnprodukt- och stärkelseindustri

Övrig livsmedelsindustri

Prioriterade produktområden

Ingredienser/tillsatser

Komponenter, utrustning, tillbehör

Processteknik

Fyllnings- och förpackningsteknik

Förpackningsmaterial, förpackningar, förpackningshjälpmedel

Automation, databehandling, kontroll- och reglerteknik

Säkerhet, analys, kvalitetshantering

Driftsmaterial, miljöteknik, bioteknik

Underhåll och service

Hygien och rengöring

Kyl- och luftkonditioneringsteknik

Kvalitetssäkring/certifiering/spårbarhet

Återanvändning/återvinning

Förlag

Besökare

FoU

Kvalitetschefer

Hållbarhetschefer

Produktionschefer

Produktchefer

Förpackningsansvarig/-utvecklare

Inköpare

Tekniska chefer

Produktionstekniker

Underhållschefer

Logistikchefer

Livsmedelstekniker

Integratörer/maskinbyggare

Konsulter/Konstruktörer

Samling för omställning

Näringarna inom livsmedelsindustrin är påverkade av paradigmskiftet att gå från linjär produktion till cirkulära modeller. Förändringen kräver nya kompetenser som går på tvärs. Men för att förändringen verkligen ska hända behöver många sidor mötas, i nya cirklar och utifrån andra perspektiv. Kanske inte allra mest för att tänka nytt, utan för att få ännu bättre utväxling av de många lösningar som redan finns.