Om Nordic Food Industry

Deltagande näringar

 • Bageri- och mjölindustri
 • Slakterier och köttvaruindustri
 • Dryckesvaruindustri
 • Frukt-, bär- och grönsaksindustri
 • Olje- och fettvaruindustri
 • Fiskberedningsindustri
 • Mejeri- och glassindustrin
 • Kvarnprodukt- och stärkelseindustri
 • Övrig livsmedelsindustri

Produktområden

 • Ingredienser/tillsatser
 • Komponenter, utrustning, tillbehör
 • Processteknik
 • Fyllnings- och förpackningsteknik
 • Förpackningsmaterial, förpackningar, förpackningshjälpmedel
 • Automation, databehandling, kontroll- och reglerteknik
 • Säkerhet, analys, kvalitetshantering
 • Driftsmaterial, miljöteknik, bioteknik
 • Underhåll och service
 • Hygien och rengöring
 • Kyl- och luftkonditioneringsteknik
 • Kvalitetssäkring/certifiering/spårbarhet
 • Återanvändning/återvinning
 • Förlag

Besökare

 • FoU
 • Kvalitetschefer
 • Hållbarhetschefer
 • Produktionschefer
 • Produktchefer
 • Förpackningsansvarig/-utvecklare
 • Inköpare
 • Tekniska chefer
 • Produktionstekniker
 • Underhållschefer
 • Logistikchefer
 • Livsmedelstekniker
 • Integratörer/maskinbyggare
 • Konsulter/Konstruktörer

Innovationspartner

Partner

Mediapartners