Om Nordic Food Industry

Gränsöverskridande mötesplats för att stärka livsmedelsindustrin

I oktober 2020 samlas företrädare för alla näringar inom livsmedelsindustrin med särskilt fokus på produktions- och förädlingsprocesser. Syftet är att staka ut riktlinjerna inför livsmedelsstrategins mål och vision 2030.
Ambitionen är att öka konkurrenskraften för Sveriges många livsmedelsföretagare, liksom att förtydliga utmaningar och möjligheter att stärka vår samlade livsmedelsindustri såväl lokalt som på en global marknad.
Initiativtagare till Nordic Food Industry är Svenska Mässan tillsammans med branschaktörer genom hela livsmedelsförädlingskedjan.

Case över gränser

Tillverkare, leverantörer, organisationer och akademi är inbjudna att presentera ny teknik, nya material och nya innovativa lösningar, produkter och tjänster för en hållbar livsmedelsindustri.

Tillväxt och innovation

Nordic Food Industry vill tillsammans med livsmedelsindustrins aktörer medverka till att öka enskilda företags och därigenom branschens tillväxt, innovations- och konkurrenskraft. På Nordic Food Industry möts företrädare från näringsliv, forskning, akademi och politik.

Omvärldskompetens

Nordic Food Industry erbjuder alla som arbetar med livsmedelsförädling ett unikt tillfälle att uppdatera sig om senaste tekniken, finna lösningar på egna utmaningar och diskutera nya samarbeten inom livsmedelsindustrin. Här ges möjlighet till dialog i en kreativ och affärsskapande miljö.

Partners

Mediapartners