Om Nordic Food Industry

Gränsöverskridande mötesplats för att stärka livsmedelsindustrin

Från livsmedelsindustrins leverantörer noterar vi ett mycket stort intresse för en livsmedelsteknisk fackmässa med ett särskilt fokus på industri, ny teknik, tekniska innovationer, produktion och förädling. För att bemöta utställarnas önskemål och marknadens stora intresse genomförs därför mässan Nordic Food Industry tillsammans med Scanautomatic och ProcessTeknik, 18-20 oktober 2022 på Svenska Mässan.

Case över gränser

Tillverkare, leverantörer, organisationer och akademi är inbjudna att presentera ny teknik, nya material och nya innovativa lösningar, produkter och tjänster för en hållbar livsmedelsindustri.

Tillväxt och innovation

Nordic Food Industry vill tillsammans med livsmedelsindustrins aktörer medverka till att öka enskilda företags och därigenom branschens tillväxt, innovations- och konkurrenskraft. På Nordic Food Industry möts företrädare från näringsliv, forskning, akademi och politik.

Omvärldskompetens

Nordic Food Industry erbjuder alla som arbetar med livsmedelsförädling ett unikt tillfälle att uppdatera sig om senaste tekniken, finna lösningar på egna utmaningar och diskutera nya samarbeten inom livsmedelsindustrin. Här ges möjlighet till dialog i en kreativ och affärsskapande miljö.

Deltagande näringar

 • Bageri- och mjölindustri
 • Slakterier och köttvaruindustri
 • Dryckesvaruindustri
 • Frukt-, bär- och grönsaksindustri
 • Olje- och fettvaruindustri
 • Fiskberedningsindustri
 • Mejeri- och glassindustrin
 • Kvarnprodukt- och stärkelseindustri
 • Övrig livsmedelsindustri

Produktområden

 • Ingredienser/tillsatser
 • Komponenter, utrustning, tillbehör
 • Processteknik
 • Fyllnings- och förpackningsteknik
 • Förpackningsmaterial, förpackningar, förpackningshjälpmedel
 • Automation, databehandling, kontroll- och reglerteknik
 • Säkerhet, analys, kvalitetshantering
 • Driftsmaterial, miljöteknik, bioteknik
 • Underhåll och service
 • Hygien och rengöring
 • Kyl- och luftkonditioneringsteknik
 • Kvalitetssäkring/certifiering/spårbarhet
 • Återanvändning/återvinning
 • Förlag

Besökare

 • FoU
 • Kvalitetschefer
 • Hållbarhetschefer
 • Produktionschefer
 • Produktchefer
 • Förpackningsansvarig/-utvecklare
 • Inköpare
 • Tekniska chefer
 • Produktionstekniker
 • Underhållschefer
 • Logistikchefer
 • Livsmedelstekniker
 • Integratörer/maskinbyggare
 • Konsulter/Konstruktörer

Innovationspartner

Partner

Mediapartners