Om Nordic Food Industry

Samarbeta för att ta nästa steg

Här samlas alla branscher inom livsmedelsindustrin med särskilt fokus på hållbara produktions- och förädlingsprocesser till en egen mötesplats på Svenska Mässan i Göteborg. Ambitionen är att öka konkurrenskraften för Sveriges många livsmedelsföretagare genom att staka ut riktlinjerna för en kraftsamling med sikte på 2030. Målet är att förtydliga utmaningar och möjligheter för att stärka vår samlade livsmedelsindustri såväl lokalt som på en global marknad.

Case över gränser

Tillverkare, leverantörer, organisationer och akademi är inbjudna att presentera ny teknik, nya material, nya innovativa lösningar, produkter och tjänster för en hållbar livsmedelsindustri.