Program

Innovationsdagarna 2019

Innovationsdagarna 2019

5 nov |
Innovationsdagen
Svenska Mässan

Under Innovationsdagen på Svenska Mässan presenterar vi seminarier som lyfter konkreta case med fokus på ny teknik som stärker svensk livsmedelsindustri.

Parter som samverkar i programmet är RISE, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsföreningen, Tillväxtverket, Vinnova, Sweden Food Arena samt leverantörer som kommer att visa upp konkreta case tillsammans med kund.

Se programmet för 5 nov här »

Anmäl dig till den 5 nov »

6 nov |
Innovationsdagen
RISE
|Fullbokat|

Varmt välkommen till RISE - en dag med fokus på hållbara livsmedelssystem och hållbar produktutveckling. Som deltagare får du ta del av konkreta exempel och inspirerande seminarier där vi diskuterar framtidens tekniker och livsmedelsprodukter, cirkulära flöden, hållbar nutrition och hälsa.

Dessutom kommer vi att presentera de möjligheter som finns i våra testbäddar, värdskap, SMF-stöd och nätverk. Dagen avslutas med en mingellunch.

Se programmet för 6 nov här »