Utmaningarna är stora för livsmedelsindustrin, men möjligheterna ännu större – genom samverkan, utvecklingsvilja och smart omställning till framtida behov. Produktions- och förädlingskedjan behöver mötas såväl inom som mellan industrins näringar för att få mesta möjliga utväxling av nödvändiga satsningar och utvecklingsinitiativ. Det har efterfrågats en samlad mötesplats där näringsliv möter forskning och branschen som helhet kan dela insikter och provköra framtidsscenarion genom kreativa mötesformer, affärsutvecklande samtal och målstyrda aktiviteter.

För att bemöta utställarnas önskemål och marknadens stora intresse genomförs därför mässan Nordic Food Industry parallellt med Scanautomatic och ProcessTeknik, 18-20 oktober 2022 på Svenska Mässan i Göteborg.

Läs mer om Scanautomatic Läs mer om ProcessTeknik

Tillväxt och innovation

Nordic Food Industry vill tillsammans med livsmedelsindustrins aktörer medverka till att öka enskilda företags och därigenom branschens tillväxt, innovations- och konkurrenskraft. På Nordic Food Industry möts företrädare från näringsliv, forskning, akademi och politik.

 

Samling för omställning

Näringarna inom livsmedelsindustrin är påverkade av paradigmskiftet att gå från linjär produktion till cirkulära modeller. Förändringen kräver nya kompetenser som går på tvärs. Men för att förändringen verkligen ska hända behöver många sidor mötas, i nya cirklar och utifrån andra perspektiv. Kanske inte allra mest för att tänka nytt, utan för att få ännu bättre utväxling av de många lösningar som redan finns.

Deltagande näringar

Bageri- och mjölindustri

Slakterier och köttvaruindustri

Dryckesvaruindustri

Frukt-, bär- och grönsaksindustri

Olje- och fettvaruindustri

Fiskberedningsindustri

Mejeri- och glassindustrin

Kvarnprodukt- och stärkelseindustri

Övrig livsmedelsindustri

Prioriterade produktområden

Ingredienser/tillsatser

Komponenter, utrustning, tillbehör

Processteknik

Fyllnings- och förpackningsteknik

Förpackningsmaterial, förpackningar, förpackningshjälpmedel

Automation, databehandling, kontroll- och reglerteknik

Säkerhet, analys, kvalitetshantering

Driftsmaterial, miljöteknik, bioteknik

Underhåll och service

Hygien och rengöring

Kyl- och luftkonditioneringsteknik

Kvalitetssäkring/certifiering/spårbarhet

Återanvändning/återvinning

Förlag

Besökare

FoU

Kvalitetschefer

Hållbarhetschefer

Produktionschefer

Produktchefer

Förpackningsansvarig/-utvecklare

Inköpare

Tekniska chefer

Produktionstekniker

Underhållschefer

Logistikchefer

Livsmedelstekniker

Integratörer/maskinbyggare

Konsulter/Konstruktörer

 

 

Frågeställningarna som behöver svar:

Vad krävs för att Sverige skall bli en av världens främsta livsmedelsproducenter?

Hur påverkar den snabba teknikutvecklingen konkurrenskraften?

Var går brytpunkten för att satsa på ny alternativt konventionell teknik?

Hur kan svensk livsmedelsindustri nyttja och följa med i digitaliseringens och automationens trender för ökad produktionseffektivitet?

Hur når man en hållbar produktion med ökad produktivitet och kostnadsbesparingar?

Hur kan förädlingsgraden inom livsmedelsindustrin ökas?

Hur kan vi minska spillet av råvaror och bättre tillvarata biprodukter?

Hur energieffektiviserar vi våra produktionsanläggningar bäst?

Hur kan vi öka graden av fossilfri produktion?

Hur utvecklar vi smarta och hållbara förpackningslösningar som bidrar till mindre avfallsmängder och minskat matsvinn?

Vad krävs för att minska utsläpp från våra transporter?

Hur får vi till en hållbar logistik, ökad fyllnadsgrad, fler energieffektiva och miljövänliga fordon, miljöanpassade bränslen och körsätt?

 

ALLT

UNDER ETT TAK

Svenska Mässan & Gothia Towers inrymmer hotell, restauranger, mötesrum och alla resurser du behöver.

PLANERA EN LYCKAD

KONFERENS

Vi skapar möten där det finns något extra i luften. Där stämningen är avslappnad, men ändå laddad och koncentrerad.

UPPTÄCK VÅRA

HOTELLRUM

Från prisvärd komfort till internationell lyxklass.

UPPTÄCK VÅRA

RESTAURANGER

På Gothia Towers har vi flera mycket populära restauranger.