Ställ ut på Nordic Food Industry

Varför ska du ställa ut?

Under tre dagar i oktober besöker tusentals personer inom den svenska industrin Svenska Mässan och Nordic Food Industry. På en och samma plats samlas beslutsfattare, inköpare och experter från hela Sverige för att undersöka framtidens lösningar.

Som utställare får du chansen att:

 • Träffa nya och befintliga kunder för att stärka dina relationer, närma dig kundernas och industrins behov och göra affärer.
 • Bygga broar till branschkollegor, utbyta idéer och kunskap för att möjliggöra nya samarbeten.
 • Delta i de programpunkter och samverkansytor på mässan där våra partners, finansiärer och entreprenörer samlas för att initiera nya samarbeten.
 • Göra en omvärldsspaning och inspireras av talare, paneler och verkliga case.

 

Ta chansen och presentera dina produkter och lösningar på Nordic Food Industry 2024.

Vem besöker Nordic Food Industry?

Besökarna kommer främst
från följande branscher:

 • Bageri- & mjölindustri
 • Slakterier & köttvaruindustri
 • Dryckesvaruindustri
 • Frukt-, bär- & grönsaksindustri
 • Olje- & fettvaruindustri
 • Fiskberedningsindustri
 • Mejeri- & glassindustri
 • Kvarnprodukt- & stärkelseindustri
 • Övrig livsmedelsindustri

 

Konsulter, företagsledning, tjänstemän, tekniker och produktionspersonal, forskning och utveckling som arbetar med ovanstående branscher är de som besöker mässan.

LEDANDE LEVERANTÖRER VISAR
BLAND ANNAT LÖSNINGAR INOM:

 • Ingredienser & tillsatser
 • Komponenter & utrustning
 • Fyllnings- & förpackningsteknik
 • Förpackningar
 • Automation & digitalisering
 • Säkerhet & kvalité
 • Certifiering & spårbarhet
 • Återvinning
 • Miljöteknik
 • Drift & underhåll
 • Sanitet
 • Kyla & ventilation

Innovationspartner

Partner

Mediapartners