ÅF: "Livsmedelsindustrin är bara i början av den digitala omvandlingen"

Trenden är tydlig: konsumenterna kräver allt större transparens.
Vad är det jag äter? Var kommer det från? Hur stora klimatutsläpp har det orsakat? Är det verkligen bra för min hälsa?
– För att möta de växande behoven är nya digitala lösningar helt nödvändiga, säger Vi Nguyen, Business Designer på ÅF.
Hon menar att livsmedelsindustrin bara är i början av den processen.

I sitt seminarium The challenge and opportunities of making the digital transformation på Nordic Food Industry tar Vi Nguyen från ÅF upp flera exempel från verkligheten.
Som expert på digital transformation och innovation har hon under 17 år arbetat med en rad olika branscher: myndigheter, banker, flera industrigrenar.
– Utmaningarna och möjligheterna är väldigt likartade, oavsett verksamhetsområde, säger hon.
Nyckelfrågan är alltid densamma: vilken teknik ska implementeras?
– Men man glömmer lätt att lika mycket handlar om kulturella förändringar inom organisationen. Hur du, som arbetsgivare, motiverar dina medarbetare och ger dem förutsättningar att genomföra förändringarna snabbare.
– För en sak kan vi vara säkra på: teknologin kommer alltid att förändras. Det viktiga är att skapa ett företag som klarar av att lyssna, fatta beslut och snabbt ställa om.
Massproduktionens dagar är räknade, menar hon. Idag vill konsumenten ha ett unikt erbjudande, en produkt som svarar upp mot individuella behov.
På så sätt förs konsumenter och producenter närmare varann. Idealet är ett företag som snabbt upptäcker och anpassar sig till kundernas önskemål.
– Den trenden är särskilt tydlig inom livsmedelsindustrin, där effektiviteten kan öka genom en mer individ- och kundanpassad tillverkning, anser Vi Nguyen.
För att nå dit krävs i första hand en ökad transparens. Tillverkaren måste kunna visa varifrån råvarorna kommer.
– Idag använder alltfler företag i olika branscher blockchain-teknologi för att öka spårbarheten, säkra värdekedjan och undvika manipulationer i systemet.
– Det finns också en stor potential i AI, artificiell intelligens, och maskinlärning för att förbättra produktionsprocessen.
Med de nya teknologierna kan datorer, enkelt uttryckt, “lära sig” och ge värdefull information genom att studera algoritmer och upptäcka mönster baserat på erfarenheter från nya data, ny statistik, etc.
Men livsmedelsindustrin har en lång väg kvar att vandra, enligt Vi Nguyen:
– Den är bara i början av den digitala transformationen. Hittills har det mesta handlat om att snabba upp tillverknings- och förpackningsprocesser.
– Men när det gäller hur man använder data som samlas in för att förutsäga de förändringar som kommer att ske och sedan använder den informationen för att optimera och skräddarsy produktionen – där finns mycket kvar att göra.

Nyheter från Nordic Food Industry »