Nu börjar förändringsresan!

– Vi har en lång förändringsresa framför oss. För att klara den måste vi börja samarbeta på ett nytt sätt.
Det säger Anna-Karin Karlsson, ordförande i Livsmedelsföreningen.
Att skapa en mötesplats där hela branschen kan samlas och diskutera gemensamma utmaningar ser hon som ett viktigt första steg.

I och med premiären av Nordic Food Industry skapas just en sådan arena, dit alla sektorer inom livsmedelsindustrin är inbjudna.
– Jag tycker det är ett utmärkt initiativ, vi behöver ett bredare perspektiv. Det här kan bli jättebra, säger Anna-Karin Karlsson, ordförande i ideellt drivna Livsmedelsföreningen och till vardags affärschef på Norrmejerier.
Hon inleder första innovationsdagen med att skissa branschens utmaningar i ett scensamtal med Marie Gidlund, Sweden Food Arena, Tove Larsson, Livsmedelsföretagen och Charlotte Eklund-Jonsson, RISE.
Samma kvartett avslutar dagsprogrammet med att reflektera över det som sagts.
– Mycket kommer att handla om digitalisering, hållbarhet och innovationer, som ju också är temat för hela konferensen, säger Anna-Karin.
Hon understryker att kompetensförsörjningen är en viktig förutsättning för att lyckas. Både att kontinuerligt höja kompetensen på de som finns i branschen och för att få in nya förmågor.
– Ska vi bli mer innovativa måste vi ha produktutvecklare i världsklass. Därför har vi tagit ett eget initiativ och tillsammans med RISE utvecklat ett sådant program där 18 personer nu går.
Anna-Karin Karlsson vill också se en ny typ av samarbete i branschen.
– Att få ihop det samarbetet ser jag som den största utmaningen, säger hon.
Det kan kanske vara svårt att se vad konkurrerande företag i samma bransch har att tjäna på att samarbeta. Men Anna-Karin ser en stor potential:
– Inom flera områden kan vi absolut samarbeta. Till exempel när det gäller hållbar utveckling, för att begränsa klimatbelastningen, få till en fossilfri energiförsörjning och distribution och minska användningen av plast.
Samarbete krävs inte bara mellan företag i branschen, utan också gentemot myndigheter, akademi och finansiella aktörer. Anna-Karin tänker speciellt på finansieringssystemet, kopplat till forskning.
– Står universiteten verkligen redo för att samarbeta med företag i livsmedelsbranschen eller behöver inriktning och fokusområden delvis optimeras?
– Idag är det lite av separata världar, vi behöver komma närmare varandra.
Anna-Karin menar att det krävs ett nytt synsätt och något av en systemförändring.
– Regeringen vill ju stimulera forskning kopplat till innovation och hållbarhet. Därför behöver det finnas kompetens från båda hållen när man sätter ihop projekten, säger hon.
– Det här kommer att ta tid, det är ingen quick fix. Systemet är trögrörligt, men bransch och akademi måste närma sig varann. Det är ännu en viktig anledning att träffas och diskutera. Vi måste få igång en förändringsprocess.

Nyheter från Nordic Food Industry »