ABB: “Hoppa på digitaliseringståget!”

Livsmedelsindustrin står inför gigantiska utmaningar. Konsumenterna ställer allt högre krav. Samtidigt måste produktionen bli effektivare och lämna mindre klimatavtryck, säger Tomas Lagerberg, global teknikchef för livsmedel på ABB.
Enligt honom finns bara en väg framåt: att öka digitaliseringsgraden.

På Nordic Food Industry talar Tomas Lagerberg över temat Digitalization of the food & beverage industry  the why, what, when and how.
– Det finns många drivkrafter idag som gör livsmedelsindustrin så otroligt spännande: vi blir fler och fler människor, vi har en klimatutmaning och konsumenterna blir alltmer medvetna om vad de stoppar i sig, säger han.
För att möta utmaningarna krävs att livsmedelsektorns aktörer ser framåt, anammar ny teknik och framförallt ökar digitaliseringsgraden, menar han.
Varför är det så viktigt?
– Det korta svaret är: för att klara konkurrensen. Den som inte utnyttjar de möjligheter digitaliseringen ger kommer inte att kunna hävda sig på sikt.
– Varje leverantör måste fundera på sin egen roll i livsmedelkedjan. Hur kan vi producera mer effektivt? Hur vill vi möta marknaden? Hur interagerar vi med våra kunder?
Han betonar att målen är inte desamma för alla i branschen. En liten lokal producent är mer nischad och kan leva på andra värden  utan stora digitala investeringar. Men för branschens större aktörer är det ett måste.
Tomas Lagerberg nämner de viktigaste anledningarna: för att öka effektiviteten, pressa kostnaderna och kunna hålla en hög jämn kvalitet.
– För storproducenter är det också oerhört viktigt att kunna visa att man producerar på ett säkert och hållbart sätt. Det stärker varumärket.
Alla kanske inte inser att de har ett förbättringsbehov  eller väntar på att någon ny och bättre lösning ska dyka upp.
– Men man kan inte vänta. Det kommer alltid något bättre eller billigare. Väntar man till nästa år kommer ytterligare någon förbättrad version, året därpå något ännu bättre…och så rullar det på.
– Därför är det så viktigt att börja så snart som möjligt. Om man inte hoppar på digitaliseringståget kommer det att rulla ifrån en.
För en företagsledning gäller det, enligt Tomas Lagerberg, att bestämma sig. Åt den som inte riktigt vet vad som behöver göras har han ett råd:
– Saknas kompetensen i företaget så anställ någon som förstår sig på vår digitala värld. Har man väl tagit det första steget är det lättare att ta det andra.
ABB satsar hårt på livsmedelsindustrin och vill vara en partner i den utvecklingsprocessen, med ett utbud som omfattar alltifrån sensorer och robotar, styrsystem och säkerhetssystem till produkter för effektiv energiförsörjning och laddare för elbilar.
Han ser ett stort värde i att teknikleverantörer och livsmedelsproducenter träffas för att diskutera dessa frågor.
– Livsmedel är en av världens största industrigrenar. Därför tycker jag att Nordic Food Industry är ett jättebra initiativ. Det behövs verkligen en mötesplats av det här slaget i Sverige!

Nyheter från Nordic Food Industry »