Så kan startup-samarbeten utveckla livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin behöver hitta nya vägar för hållbar utveckling. Samarbeten med innovativa startups kan bidra till förnyelseprocessen.
Ett sådant spännande case presenteras på Nordic Food Industry: en ny metod att, via en svampkultur, skapa protein ur industriavfall.

Innovation och utveckling står i fokus på Nordic Food Industry  och speciellt under programpunkten Startups as one additional way to breed sustainable industry growth?
– Samverkan mellan stora och små är en av nycklarna om vi ska klara hållbarhetsutmaningarna och skapa en livsmedelsindustri i världsklass, säger Elén Faxö, innovations- och affärsutvecklare på RISE, som håller i seminariet.
Hon vill få etablerade aktörer att i högre utsträckning upptäcka startups som en möjlighet att driva hållbar innovation. Bland annat lyfts exempel från Food Venture Sweden, ett forum som initierats för att parterna ska hitta varandra.
Ett av dem är startupbolaget Mycorena, som utvecklat en metod att ta vara på näringsämnena i livsmedelsproduktionens restprodukter och sidoströmmar.
– Vi använder mikrosvampar som omvandlar det organiska materialet i avfallet till nytt hållbart protein, förklarar Ebba Fröling, business operations manager på Mycorena, som medverkar på scenen.
Mycorena, som är ett av GU Ventures portföljbolag, startades för två år sedan och samarbetar idag med ett flertal stora livsmedelsbolag.
– Vi tar emot olika typer av avfall från livsmedelsproducenter. Det kan till exempel handla om avfallsvatten rikt på stärkelse eller bröd- och mjölrester från stora bagerier.
Avfallet används därefter som näring i en fermenteringsprocess, där mikrosvamparna växer på avfallet och producerar proteinrik biomassa, samtidigt som vattnet renas.
Efter två dygn kan svampbiomassan samlas upp och processas vidare till ätbart protein som sedan kan återföras till produktionsledet och användas i nya livsmedelsprodukter.
– Det handlar alltså om en helt cirkulär process där vi tar tillvara näring som annars hade gått förlorad, understryker Ebba.
– Är kunden ett stort livsmedelsbolag med flera varumärken, som själva vill använda det utvunna proteinet, kan vi tillhandahålla tekniken för att företaget ska kunna omvandla avfallet och sköta hela processen i sin egen anläggning.
För mindre kunder, som lokala brödtillverkare, är tanken att Mycorena tar tillvara avfallet och säljer vidare proteinet till en tredje part.
Verksamheten är helt inriktad på att framställa ett alternativt veganskt protein, där det idag finns en stor efterfrågan på marknaden.
Inom ett halvår drar Mycorena igång en pilotanläggning i Värmland, där man tänker skala upp verksamheten för att kunna ta emot större kvantiteter och arbeta aktivt mot kunder i livsmedelsindustrin. Ebba Fröling är förväntansfull:
– Vi vill förstås träffa fler samarbetspartners och presentera vår affärsidé. Där ser vi Nordic Food Industry som ett gyllene tillfälle.

Nyheter från Nordic Food Industry »