Vi måste lämna stuprörstänket

Livsmedelssektorn är en spännande bransch där väldigt mycket är ogjort. En undersökning av konsultföretaget Roland Berger från 2018 visar att när det gäller innovation i allmänhet ligger Sverige oftast i topp, men inom livsmedel kommer vi först på en 14:e plats. Det betyder att sektorn är en oslipad diamant med en enorm potential för att utvecklas till landets nya tillväxtnäring. Vi har stora marker att utveckla, rent vatten för fiskodling, starkt industriellt kunnande, väl utvecklad handel och gastronomiskt så är vi i världsklass. Vad väntar vi på?

Om vi satsar på forskning, innovation och samverkan har vi alla möjligheter att ta fram nya produkter, nya produktionsmetoder och nya koncept – vi kan stärka både vår konkurrenskraft och lönsamhet och växa både vad gäller antal anställda och vår andel av svensk export. Med rätt satsningar och en samordning mellan politiska initiativ, akademi och näringsliv kan detta bli en nya innovativ näring som skapar 50 000 nya jobb i Sverige. Då krävs det dock att vi lämnar stuprörstänket bakom oss.

Livsmedelsbranschen är per definition en tvärvetenskaplig sektor. Vi behöver både nutrition och artificiell intelligens, kemi och processteknik, sensorik och kvalitetsstyrning … Genom att samla alla olika kompetenser på ett ställe får vi möjlighet till samsyn där vi gemensamt ser potentialen till utveckling. Trots olika perspektiv – eller kanske just därför – ökar förståelsen för de synergier som jag är övertygad finns.

Framtidens vinnare är de som inte jobbar i stuprör utan blandar kompetensen i en hängränna för att utveckla kundanpassade lösningar. Här ska stora företag samarbeta med små, vi ska hämta hem kunnande där det finns, inte försöka göra allt på egen hand. Samtidigt ska vi komma ihåg att det inte alltid är den hippaste, senaste eller häftigaste tekniken som står för den smartaste lösningen – det kan lika gärna vara enkla lösningar som fyller kundens behov och skapar värde.

Det är dock enormt viktigt att vi har tillgång till arenor eller mötesplatser med möjlighet till denna överhörning. Med närheten till systermässorna Scanautomatic och ProcessTeknik är Nordic Food Industry precis en sådan mötesplats som vi behöver.

Marie Gidlund
Verksamhetschef, Sweden Food Arena

Nyheter från Nordic Food Industry »