Vi tittar närmare på temat: Smart industri

Livsmedelsindustrin präglas av stora utmaningar, men framförallt enorma möjligheter. Hur morgondagens livsmedelsindustri ska se ut avgörs av nya innovationer, smarta och hållbara lösningar och gränsöverskridande samverkan. Vi vill i den här artikeln passa på att zooma in på ett av Nordic Food Industry:s huvudteman: Smart industri.

Temaförklaring

Vad innebär smart industri? I takt med att konkurrensen ökar och kraven på utsläpp och miljö blir strängare växer behovet av omställning i produktionen och nya mer hållbara lösningar. Smart industri sammanfattar en långsiktig strategi för den svenska industrin. Den är från början framtagen av industrin och regeringen. Men ju mer tiden gått framåt desto mer har industrin tagit kommandot och driver utvecklingen av den smarta industrin.

Den finns enorm kompetens inom den svenska livsmedelsindustrin men likt industrin i stort finns det ett behov av fler smarta lösningar. I det komplexa klimat som livsmedelsindustrin befinner sig i behöver vi samla aktörer, både inifrån och utanför industrin, för att skapa en smartare tillverkning och förädling.

Stor potential i nya influenser

I vår intervju med Marie Gidlund sa hon:

– I Sverige behöver vi bli bättre på att hämta hem kunskap från andra länder och forskningen, sammanställa och sprida den till företagen. Och sedan se till att göra verkstad av det. Vi måste nämligen växla upp snabbare för att hänga med både vad gäller ökad konkurrens och ökad omställningstakt.

Det finns enorm potential för livsmedelsindustrin i att titta och lyssna på andra industrigrenar och deras smarta lösningar för att utveckla sin egen produktion. För att verkligen kunna modernisera processer och nyttja digitala möjligheter till fullo är det en god idé att lyfta blicken och titta på användningsområden för smarta tekniker i andra industrier.

– Nordic Food Industry befinner sig på en gränsöverskridande mötesplats tillsammans med Scanautomatic och ProcessTeknik. Något som vi se ser kan verka positivt för nya typer av idéer och samarbeten. Det finns många sätt som man kan lära av varandra, säger Anki Fagerström, affärsansvarig för Nordic Food Industry.

Smarta fabriker växer fram och inom livsmedelsindustrin har de en tydlig funktion. En effektiv produktion gynnar såväl miljön som lönsamhet och den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraftighet.

Läs hela artikeln med Marie Gidlund här »