Innovation i praktiken på Nordic Food Industry

Ordet innovation är på hela livsmedelsindustrins läppar. Men det är först när man gör verklighet av innovation som den fyller sitt syfte. Maja Påhlman är chef för Innovation and Insights på Lantmännen Cerealia och kommer på Nordic Food Industry att hålla i seminariet Innovation i praktiken.

Under den andra dagen av årets Nordic Food Industry hålls frukostseminarier, och först ut är Daniel Richardsson från RISE som håller i en inspirationsföreläsning om innovation och innovationsledning. Daniels föreläsning följs av Maja Påhlman från Lantmännen Cerealia som kommer att prata om hur innovation kan tillämpas i verkligheten.

– Jag kommer att prata om vilka framgångsfaktorer och utmaningar som finns när man använder sin innovation i praktiken. Inom livsmedelsindustrin finns det stora behov av innovation, även stor innovationskraft kopplat till bland annat hälsa och hållbarhet, säger Maja Påhlman.

Innovation är ett otroligt hett ämne inom branschen, men från idé till realisering finns utmaningar som måste hanteras.

– Det finns flera utmaningar för att kunna börja innovera mer. Jag tror att det är lätt att man har fokus på det som är stort idag istället för att fundera på det som är större imorgon. Har man ett kortsiktigt perspektiv är det svårt med stora förflyttningar. Att både arbeta på den kortsiktiga och långsiktiga horisonten, t- ex. genom att dela upp teamen och dedikera ett team för långsiktig innovation är ett sätt att lösa detta på. Att arbeta med konsumenten i fokus för att innovera från ett riktigt behov är viktigt, men även att utgå från sin egen styrka. Just nu går vi igenom utmaningar i branschen i och med råvaru- samt energiprisuppgångar, så innovation kring inhemsk produktion samt energisnål produktion är mer och mer relevant. Vi vill såklart fokusera på att förädla råvaror för att ge tillbaka så mycket som möjligt till våra ägare / 19 000 svenska bönder.

Samverkan för att öka innovationskraft

Innovation handlar om att bygga kompetens i nya områden, någonting som tar tid. Däremot är innovation helt vitalt för att stötta den pågående utvecklingen av en mer hållbar matindustri.

– Det är väldigt viktigt att lära både stora och små bolag att innovera för att de inte ska fastna där de befinner sig idag. Det handlar också om att samverka i branschen, mellan industri och akademi. Och även om ett bolag har mycket kompetens internt är det viktigt att komma ihåg att man kan hitta extern kompetens som stöttar upp.

Under Majas seminarium kommer hon att prata om hur man börjar innovera mer och vilka verktyg som krävs för att ta sig dit.

– Jag hoppas att de som lyssnar kommer att få inspiration att agera och känna sig motiverade att arbeta med innovation. Det är otroligt viktigt att samverka och lyssna på varandra. Alla vill åt samma håll. Mot mer hållbar och hälsosam mat, avslutar Maja.

Läs mer om vad som händer på Nordic Food Industry.