Vad händer på Nordic Food Industry 2022?

Mässan 2022 är fylld av aktuella partners, innovationer och ny teknik, nätverkande och spännande programpunkter och talare.

Mässan 2022 är fylld av aktuella partners, innovationer och ny teknik, nätverkande och spännande programpunkter och talare.

Nätverksyta

Innovationstorget

På Nordic Food Industry 2022 arrangerar RISE, Research Institutes of Sweden, Innovationstorget. Det är en mötesplats för näringsliv, forskning, akademi och politik, med syfte att skapa gränsöverskridande samtal och möten som stimulerar innovationsarbetet för en hållbar livsmedelsindustri. Innovationstorget erbjuder också ett scenprogram, där leverantörer och kunder presenterar case kring hur ny teknik, nya material, nya lösningar, produkter och tjänster kan bidra till utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Här delar också olika företag med sig av inspirerande exempel kring hur man arbetar med innovation i praktiken.

Läs mer »

På den gränsöverskridande mötesplatsen

Nordic Food Industry tar plats på Svenska Mässan 18-20 oktober 2022 ihop med Scanautomatic och ProcessTeknik. Tillsammans skapar de en gränsöverskridande mötesplats där hållbarhet, digitalisering och automatisering är de gemensamma grundpelarna. Och där olika branscher kan mötas för att inspireras och lära av varandra, skapa affärer och bygger framtidens industri.

Under mässorna 2022 finns delmoment som samtliga besökare och utställare kan ta del av.

Prisutdelning

Svenska Teknikpriset 2022

Under mässan 2022 delas Svenska Teknikpriset ut och alla utställare har möjlighet att anmäla sina bidrag. Priserna tilldelas de mest innovativa produkterna bland de anmälda bidragen. Juryn tar särskild hänsyn till produkternas egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv vid sin bedömning.

Nätverksyta - Scanautomatic

IndTech Lounge

På Scanautomatic 2022 tar IndTech Lounge plats för första gången. Det är ett samverkande utrymme som är öppet under alla mässans dagar och där Automation Region, PiiA, IVA och Ignite välkomnar besökare och utställare för en mängd spännande moment. Vissa av dem är fasta programpunkter i form av talare och case från verkligheten. Men ytan är även där i syfte att skapa spontana möten på plats som kan leda till nya projekt och innovationer. På plats kan entreprenörer, finansiärer och storbolag sammanföras genom Ignite matchmaking.

Läs mer »

Inslag från akademin - Scanautomatic

Production for future

Production for future är ett projekt som drivs av Göteborgs Tekniska College och som tar plats på mässan 2022. Projektet sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik, och utgörs av studenter som visar upp tekniska lösningar på mässan som till exempel kollaborativa robotapplikationer och flexibel produktion.

Tävling - Scanautomatic

Yrkeslandskampen

I Yrkeslandskampen får ungdomar från olika länder chansen att tävla mot varandra på mässan, som en del av deras träning inför Yrkes-VM (World Skills). I tävlingen tränas Automationstekniker och Industritekniker för sina framtida yrken inom branschen.

Konferens - ProcessTeknik

Industrial Interoperability Summit

Under en fullspäckad dag kan man ta del av internationella föreläsningar och inspireras av att ta näst steg i sin digitaliseringsresa. Industrial Interoperability Summit arrangeras av SEIIA. Under konferensen avhandlas digitala tvillingar och hur man kan jobba aktivt med dem för att optimera den digitala förvaltningen. Något som både sparar pengar och resurser.

Läs mer »

Konferens - ProcessTeknik

ITF Automationsdagar

Automationsdagarna samlar den ledande kompetensen inom automation för att diskutera utmaningar och möjligheter för Sveriges industriella framtid. Hur ska digitalisering och modern automation ska implementeras och hur de påverkar utvecklingen av dagens och morgondagens industri?

Läs mer »