Innovationsledning på Nordic Food Industry

Daniel Richardsson är innovations- och processledare på RISE och han ska på Nordic Food Industry 2022 hålla ett seminarium om innovationsledning. Han är en av Sveriges förgrundsfigurer inom innovativa styrkebaserade arbetsmetoder. 

Daniel Richardsson. Foto: Jens Blixth, Konceptstudion.

– Innovationsledning är ett viktigt och växande fält. Mitt arbete handlar om att få människor att utveckla inom de områden som behövs, det kan handla om såväl nya produkter och tjänster som arbetssätt och rutiner. Min specialitet är att förflytta människor in i det nya och okända, säger Daniel.

”Våga ifrågasätt den rådande affärslogiken”

Det finns ett stort behov inom livsmedelsindustrin, liksom andra industrier, att innovera mer. Och enligt Daniel ligger den största utmaningen i att utforska hur vi som företag ska möta framtiden möjligheter och ha modet att tänka om när det kommer till rådande affärer och de egna processerna.

– Företag behöver våga ifrågasätta sin rådande affärslogik och sina designprinciper. Det kan handla om att du behöver syna dina nuvarande processer. Är de hållbart värdeskapande? Om de inte är det behöver ni som företag våga experimentera mer med hur de kan se ut. Många fastnar i att tillfredsställa dagens kunder och deras uttalade behov. Men det är viktigt att inte fastna i hur vi har gjort saker och ting tidigare. Det som fungerar nu kanske inte kommer att fungera sen. Det gäller att hitta en balans mellan dagens affär och att samtidigt stärkta innovationsförmågan för framtiden.

Innovationsledning säkerställer förnyelse

Under det seminarium som Daniel deltar i på Nordic Food Industry ska han prata om möjligheterna kring innovationsledning och hur vi på systematiska sätt kan säkra att organisationen förnyar sig.

– I takt med att innovationsledning växer som disciplin växer även yrkesrollerna i den. Jag vill prata om hur vi identifierar och skapar innovationsledare i organisationen. Det är de personerna som utifrån de nya krav och möjligheter som finns kan titta in i framtiden och se nya vägar att ta för att komma framåt. Det kommer även handla om hur vi ska leda i organisationen för att möjliggöra och skapa innovation.

Daniel berättar att innovation inte bara handlar om nya tekniska lösningar utan att det även är något vi kan implementera systematiskt i organisationens förnyelse inom en rad olika områden.

– Vi kan även se innovation som ett system, ett Innovation Management System. I organisationen är det fördelaktigt att titta på det och fråga sig – vilken roll tar jag i det här systemet? Vad bidrar jag med? På så sätt skapar vi bättre förutsättningar för innovation. Jag hoppas att jag under Nordic Food Industry kan inspirera de som lyssnar att bli modiga och ta nästa steg för att stärka sin förmåga att hantera framtidens möjligheter. Och att göra det med hjälp av innovationsledning (ISO 56000 serien) och med hjälp av skickliga innovationsledare och team, avslutar Daniel.

Läs mer om vad som händer på Nordic Food Industry.