Blå mat i centrum på Nordic Food Industry

Stora som små företag och aktörer ställer om för att forma en mer hållbar produktion. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och har under de senare åren tagit en stor plats i samhällsdebatten. Och i skuggan av klimatfrågan händer otroligt mycket. Bland annat ett växande intresse för blå mat. 

På Nordic Food Industry samlas hela livsmedelsindustrin för att belysa framsteg och utmaningar som branschen står inför och för att samverka runt lösningar.

Och en av de som intar scenen är Lillemor Lindberg. Lillemor Lindberg arbetar på Innovatum Science Park. Där ansvarar hon för organisationens arbete inom den blå bioekonomin, men har även en betydande roll i projektet Blå mat – centrum för framtidens sjömat. Centrumbildningen är ett samarbete mellan ett 70-tal olika parter, från akademin, offentliga aktörer och en mängd livsmedelsföretag. Tillsammans arbetar de mot samma mål, nämligen att säkerställa en ökad konsumtion av svensk sjömat.

– Fördelarna med blå mat, eller sjömat, är många. Mer övergripande fördelar med sjömat är däremot att de är mycket energieffektiva och vattenbesparande att odla – och näringsriktiga. En ny rapport visar att många olika typer av sjömat innehåller mer näring, till ett lägre utsläpp, än landlevande animaliska proteinkällor.

Att vänja konsumenter vid ett nytt beteende

Just nu forskas det otroligt mycket på livsmedel som är mer hållbart producerade än de vi äter idag. Och precis det kommer Lillemor att lyfta när hon intar scenen på Nordic Food Industry.

– Jag kommer att prata om hur forskningen kan ge resultat som föder in till industrin. Jag kommer också att gå in på hur vi får konsumenter att välja mer svenskproducerad sjömat. Vi har gjort studier där vi serverat sjömat av mindre kända råvaror för att se reaktionen. Det är intressant för industrin att få insikt i att blå mat är en växande marknad. Idag är den inte stor, men den är mycket lovande.

Forskning kring blå mat ser ut på en mängd olika sätt. För att uppnå maximal hållbarhet görs många tester och studier, bland annat kring fisk i recirkulerande landbaserade odlingssystem.

– I ett projekt studerar vi bland annat hur vi genom att läsa av fiskarnas beteende kan avgöra när de är mätta. Med den kunskapen kan man se till att minska foder spillet vid matning. Vi använder också AI för att övervaka och reglera miljön där fiskarna lever, med fokus på att hålla optimal vattenkvalitet för fisken.

Ett Sverige i framkant

Centrumbildningen Blå mat har satt upp en rad mätbara och tydliga målsättningar. Ett mål är att alla svenskar ska kunna äta svenskproducerad sjömat mellan två och tre gånger i veckan. Ett annat är att vi skall öka den svenska vattenbruksproduktionen och att vi ska bli bättre på att nyttja den fisk som landas till livsmedel.

– Idag hamnar endast 17 procent av den vildfångade, lilla pelagiska fisken på tallriken. Den siffran vill vi öka till 50 procent, så att vi verkligen använder den fisken vi tar upp. Vi vill även öka antalet arter vi odlar med minst tio gånger, samt öka volymerna av odlad fisk och även andra vattenbruksorganismer som alger, musslor och sjöpung med tio gånger. Om tio år vill vi att minst 60 procent av den konsumerade sjömaten ska produceras i Sverige. En siffra som idag ligger på ca 15 %. Blå mat vill göra Sverige till en framstående producent av attraktiv och hållbar sjömat.

På scenen hoppas Lillemor kunna inspirera åhörarna att ta fasta på den breda forskning som nu görs för att sätta Sverige på sjömatskartan.

– Jag hoppas att lyssnarna tar med sig att Sverige behöver expandera inom området på ett hållbart sätt. Man behöver titta på sjömaten och förstå att vi behöver uppskalning, teknik och industri. De som arbetar inom till exempel verkstadsindustrin idag, ska förstå att de ska hjälpa till att säkra att Sverige blir en framgångsrik nation inom sjömat. Jag hoppas att man ser potentialen i att samarbeta med forskningen, så att Sverige ökar sin konkurrenskraft så att vi kan sticka ut hakan och få ökad export i framtiden, avslutar Lillemor.

Nordic Food Industry är mötesplatsen där ny teknik, innovativa lösningar och produkter för en hållbar livsmedelsproduktion visas. Hela livsmedelsindustrin samlas under samma tak och samverkar till morgondagens bransch. Nordic Food Industry går av stapeln på Svenska Mässan 18-20 oktober.

Läs mer om vad som händer på mässan här!