Innovationsdagar 5-6 november 2019

Under innovationsdagarna besöker vi testbäddar samt presenterar seminarier som lyfter konkreta case med fokus på ny teknik som stärker svensk livsmedelsindustri gällande följande 3 områden:

  • Automatisering och digitalisering
  • Produkt- och processutveckling
  • Smarta förpackningslösningar och resurseffektiva fyllningstekniker

Dagen har fokus på HUR ny teknik kan lösa livsmedelsindustrins utmaningar.

Har DU ett skarpt case som på ett tydligt sätt visar detta? Välkommen att kontakta oss!

Parter som samverkar i programmet är Rise, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsföreningen, Tillväxtverket, Vinnova, Sweden Food Arena samt leverantörer som kommer att visa upp konkreta case tillsammans med kund.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Annika Persson, Affärsutvecklare Svenska Mässan, 031-708 80 43

Martin Claesson, Affärsansvarig Svenska Mässan, 031-708 82 54