Innovationsdagar 5-6 november 2019

Under Innovationsdagarna på Svenska Mässan och hos RISE i Göteborg, den 5-6 november, presenterar vi seminarier som lyfter konkreta case med fokus på ny teknik som stärker svensk livsmedelsindustri. Parter som samverkar i programmet är RISE, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsföreningen, Tillväxtverket, Vinnova, Sweden Food Arena samt leverantörer som kommer att visa upp konkreta case tillsammans med kund.

Keynote Speakers

MARIE GIDLUND
Verksamhetsledare
Sweden Food Arena

TOMAS LAGERBERG
Global Technology Manager
ABB

VI NGUYEN
Business Designer/Senior Adviser digital transformation and innovation
ÅF

MICHAEL BOGDANSKI
VD
Micvac AB

CHARLOTTE EKLUND-JONSSON
Sektionschef Innovation & Företagsutveckling,
RISE

ELISABET RYTTER
Forsknings- och nutritionsansvarig
Livsmedelsföretagen

ANNA-KARIN KARLSSON
Ordf.
livsmedelföreningen

HENRIK ÖNNERMARK
VD
Eatgood

JULIA GRANUNG
Produktutvecklare
Härryda Karlsson

LINA SVANBERG
Researcher,
RISE

Fokusområden för en hållbar livsmedelsindustri

digi

Digitalisering och automatisering

Ökad digitalisering och smarta automationslösningar kan optimera varuflöden och skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft. Nya affärsmodeller och startups utvecklar sektorn och har en viktig roll för ökad hållbarhet, effektivitet och kundnytta. Här presenteras konkreta lösningar, projekt, kompetenspooler samt forskning och utveckling kring digitalisering och automationsprocesser för livsmedelsindustrin.

process

Produkt- och processutveckling

Sensoriken får allt större betydelse. Näringsämnen och smaker måste bevaras genom alla processled på ett högkvalitativt och resurseffektivt sätt. Hur påverkar olika beståndsdelar varandra vid tillverkningsprocessen, lagring och under transport? Hur kan man nyttja biprodukter som ett mervärde i förädlingsprocessen? Här presenteras ingredienser/tillsatser, tekniker för säkerhet, analys, kvalitetshantering, certifiering, spårbarhet samt senaste teknikutvecklingen för process, förpackning, distribution och lagring.

packaging

Smarta förpackningslösningar
och resurseffektiva fyllningstekniker

Förpackningstekniker, förpackningsmaterial och förpackningshjälpmedel har en stor inverkan både på ekonomi och klimat. Och att använda rätt fyllningsteknik kan i högsta grad påverka effektiviteten och skapa en resurseffektiv värdekedja. Outnyttjat utrymme i förpackningar leder till onödiga logistikkostnader, driver svinn och orsakar större miljöbelastning.
Smart förpackningsdesign innebär minskat svinn och minskade koldioxidutsläpp i distributionsledet. På Nordic Food Industry visas lösningar för att öka återvinningsgrad och resurseffektivitet, med många exempel på hur dåliga förpackningar kan ersättas med attraktiva, klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar i smarta material.

Deltagande näringar

Bageri- och mjölindustri

Slakterier och köttvaruindustri

Dryckesvaruindustri

Frukt-, bär- och grönsaksindustri

Olje- och fettvaruindustri

Fiskberedningsindustri

Mejeri- och glassindustrin

Kvarnprodukt- och stärkelseindustri

Övrig livsmedelsindustri

Prioriterade produktområden

Ingredienser/tillsatser

Komponenter, utrustning, tillbehör

Processteknik

Fyllnings- och förpackningsteknik

Förpackningsmaterial, förpackningar, förpackningshjälpmedel

Automation, databehandling, kontroll- och reglerteknik

Säkerhet, analys, kvalitetshantering

Driftsmaterial, miljöteknik, bioteknik

Underhåll och service

Hygien och rengöring

Kyl- och luftkonditioneringsteknik

Kvalitetssäkring/certifiering/spårbarhet

Återanvändning/återvinning

Förlag

Besökare

FoU

Kvalitetschefer

Hållbarhetschefer

Produktionschefer

Produktchefer

Förpackningsansvarig/-utvecklare

Inköpare

Tekniska chefer

Produktionstekniker

Underhållschefer

Logistikchefer

Livsmedelstekniker

Integratörer/maskinbyggare

Konsulter/Konstruktörer

ALLT

UNDER ETT TAK

Svenska Mässan & Gothia Towers inrymmer hotell, restauranger, mötesrum och alla resurser du behöver.

PLANERA EN LYCKAD

KONFERENS

Vi skapar möten där det finns något extra i luften. Där stämningen är avslappnad, men ändå laddad och koncentrerad.

UPPTÄCK VÅRA

HOTELLRUM

Från prisvärd komfort till internationell lyxklass.

UPPTÄCK VÅRA

RESTAURANGER

På Gothia Towers har vi flera mycket populära restauranger.